Huisartsenpraktijk Smidsplein

Smidsplein 22

3781 GR Voorthuizen

0342 471364

Onze missie

Met U streven we ernaar om een zo gezond mogelijk leven te leiden en om de gevolgen van ziekte zo klein als mogelijk te behouden. Onze kracht is dat we een langer durende relatie met elkaar aangaan, waarbij we in staat zijn u steeds beter te begrijpen en zo tot een afgewogen advies voor uw gezondheid of behandeling van uw ziekte te komen.

We streven ernaar dat U zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor de beslissingen door u goed te informeren en ter zijde te staan bij de beslissingen die moeten worden genomen.

In de praktijk willen wij werken volgens de laatste standaarden. In 2013 hebben we de accreditatie als NHG praktijk behaald.

Na de verhuizing in 2012 zijn we verder gegaan als Huisartsenpraktijk Smidsplein. Deze nieuwe naamgeving symboliseert de teaminspanning van de huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten om de kwaliteit van zorg op een hoog niveau te houden.

Voor medische vragen en behandelingen verwijzen we graag naar de website van onze beroepsgroep, thuiszorg.nl.

Onze praktijk is open voor nieuwe patienten.

Namens het team :

Dr. E.A. ten Hoor, huisarts

05-12-2013